Novakonstrukt - stavební společnost
ico_mailnovakonstrukt@email.cz ico_phone+420 777 101 757
company_logo

Naše reference

Certifikáty

Politika jakosti

Rozšiřovat

a neustále zkvalitňovat služby komplexně nabízené zákazníkům v souladu s jejich potřebami vycházejícími z dlouhodobých znalostí oboustranně řešené problematiky.

Uplatňovat

dodržování veškerých procesů zavedených v organizaci zajištění přesných a bezpodmínečně platných zásad postupů zapracovaných v dokumentaci systému managementu jakosti, se zvláštním důrazem na dodržování a zachování zásad snižování nákladovosti a zvyšování jakosti. V návaznosti na tento požadavek trvale zajišťovat spokojenost zákazníků.

Vyhledávat

a pěstovat spolupráci s vybranými dodavateli, navazovat s nimi oboustranně prospěšnou, ekonomicky zajímavou a trvalou spolupráci, v souladu se strategickými cíly obchodní politiky organizace s důrazem na dodržování požadavků na jakost poskytovaných služeb.

Dbát o stálé zlepšování

a rozvoj získaný osobních dovedností a znalostí.

Zajišťovat

dodržování pracovně-právních předpisů a bezpečnost práce.

Plánovat

pro trvalé zajištění plnění cílů jakosti potřebné zdroje jak v oblasti materiální, finanční, tak lidské.

V Olomouci dne 5.5.2007